grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Cystostereum pini-canadense (Schwein.) Parmasto

skorupnik kolczasty
Crustomyces subabruptus (Bourdot & Galzin) Jülich