grzyby.pl

Thaxterogaster vibratilis (Fr.) Niskanen et Liimat.

zasłonak piekący
Cortinarius vibratilis (Fr.) Fr. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Myxacium vibratile (Fr.) P. Kumm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID233440 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster vibratilis (zasłonak piekący)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID289420 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID233440 (© autora fot.)

owocnik

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach różnego typu; na ziemi, wśród ściółki; lipiec-listopad.W lasach różnego typu; na ziemi, wśród ściółki; lipiec-listopad.