takson nie ujęty w czekliście

Cortinarius heterosporus Bres.