grzyby.pl

Tulosesus bisporus (J.E. Lange) D. Wächt. et A. Melzer

czernidłak dwuzarodnikowy
Coprinellus bisporus (J.E. Lange) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson · Coprinus bisporus J.E. Lange [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulosesus Tulosesus Tulosesus TulosesusTulosesusTulosesus congregatusczernidłak kanciastozarodnikowy (Tulosesus angulatus)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na polach uprawnych, na odchodach zwierząt, na oborniku, na ziemi zmieszanej z odchodami.Na polach uprawnych, na odchodach zwierząt, na oborniku, na ziemi zmieszanej z odchodami.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony