takson nie ujęty w czekliście

Coprinopsis insignis (Peck) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus insignis Peck