grzyby.pl

Rubinoboletus rubinus (W.G. Sm.) Pilát et Dermek

rubinoborowik dębowy
Chalciporus rubinus (W.G. Sm.) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Boletaceae Boletaceae Boletaceae BoletaceaeBoletaceaekrasnoborowik (Neoboletus)podgrzybek (Xerocomus)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]