grzyby.pl

Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]