grzyby.pl

Ceraceomyces microsporus K.H. Larss.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]