red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Amphinema diadema K.H. Larss. & Hjortstam, in Hjortstam & Larsson

strzępkobłonka tatrzańska