grzyby.pl

Aleurodiscus cerussatus (Bres.) Höhn. & Litsch.

tarczówka żółtawoszarawa
Acanthophysium cerussatum (Bres.) Boidin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Aleurodiscus Aleurodiscus Aleurodiscus AleurodiscusAleurodiscustarczówka pomarańczowa (Aleurodiscus aurantius)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach bukowo-jodłowych i w lasach z udziałem sosny, na opadłych gałązkach i pniach Pinus sylvestris; przez cały rok.W lasach bukowo-jodłowych i w lasach z udziałem sosny, na opadłych gałązkach i pniach Pinus sylvestris; przez cały rok.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony