grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Aleurodiscus cerussatus (Bres.) Höhn. & Litsch.

tarczówka żółtawoszara
Acanthophysium cerussatum (Bres.) Boidin
Stereaceae Stereaceae Stereaceae StereaceaeStereaceaetarczówka pomarańczowa (Aleurodiscus aurantius)tarczóweczka krążkowata (Aleurodiscus disciformis)