grzyby.pl

Albatrellus confluens (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar

naziemek ceglasty, bielaczek pozrastany
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych, naturalnych i uprawach, oraz w lasach mieszanych; na ziemi oraz na starych pniakach drzew iglastych; czerwiec-październik. Tworzy mykoryzę głównie z jodłą i świerkiem.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Młode owocniki jadalne, starsze stają się gorzawe.[134]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1237]
    Albatrellus confluens (Fr.) Kotl. & Pouzar — wg Index Fungorum: A.us confluens (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar · synonimy: Scutiger confluens (Fr.) Bondartsev & Singer
    publikacje: Flisińska 2004, Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Wilga 2008, Fiedorowicz 2009, Kołodziejczak 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Karasiński 2016, Wojewoda i in. 2016, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Albatrellus confluens na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB-09 120876 CA-89 171899 DA-70 114705 DA-80 290111 DG-26 161120 DG-27 111529 139520

 ID111529  Albatrellus confluens; ok 3,5 km W Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, pow.nowotarski, woj.małopolskie, DG-27; 2008.07.16; las iglasty jodłowo-świerkowy; na ziemi jedno skupienie kilkunastu kapeluszy; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194786 fot. 194787

ID114705 Albatrellus confluens; Sopot okolice sanatorium Leśnik, DA-70; 2008.09.09; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza; na skarpie przy drodze leśnej kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 201983 fot. 201984

 ID120876  Albatrellus confluens; ok 2,5 km S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, BB-09; 2008.08.14; las mieszany z przewagą buka, grabu, sosny i świerka; na ziemi, wśród liści i igliwia jedno skupisko kilku owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JG/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216325 fot. 216326

ID139520 Albatrellus confluens; ok 3,5 km W Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, pow.nowotarski, woj.małopolskie, DG-27; 2009.07.07; las iglasty jodłowo-świerkowy; na ziemi zrośnięte dwa kapelusze, reszta zniszczona, porozrzucana wokół; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, został wysłany do Ani Kujawy z nr ID: 138944, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 260160 fot. 260161

ID161120 Albatrellus confluens; Lipnica Wielka, zbocza Babiej Góry, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-26; 2009.10.03; las iglasty świerkowo-jodłowy; na ziemi cztery grupy owocników pozrastanych ze sobą; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 322465 fot. 322466

ID171899 Albatrellus confluens; Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2010.08.27; Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk
uwagi: fot. 365504 fot. 365505 fot. 365506
Zgłoszenie z zeszłego roku jest m.z. błędne.powinno byc A.confluens

ID290111 Albatrellus confluens; Gdańsk, Lasy Oliwskie, Dolina Zielona, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2016.09.04; Strome zbocze o wystawie W i SW, las bukowy z pojedynczymi, starymi sosnami; na ziemi kilka grup zrośniętych owocników; leg. Włodzimierz Chojnacki; det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, przekażę Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 873583 fot. 873584 fot. 873585 fot. 873586

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji