grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Absconditella pauxilla Vězda et Vivant

błończyk niewidek
Absconditella Absconditella Absconditella AbsconditellaAbsconditellabłończyk wątły (Absconditella lignicola)błończyk torfowcowy (Absconditella sphagnorum)