grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Absconditella sphagnorum Vezda et Poelt

błończyk torfowcowy