grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Absconditella lignicola Vězda et Pišut

błończyk wątły
Absconditella Absconditella Absconditella AbsconditellaAbsconditellabłończyk piaskowy (Absconditella fossarum)błończyk niewidek (Absconditella pauxilla)