grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Absconditella fossarum Vězda et Pišut

błończyk piaskowy
Absconditella Absconditella Absconditella AbsconditellaAbsconditellabłończyk malutki (Absconditella delutula)błończyk wątły (Absconditella lignicola)