grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Absconditella delutula (Nyl.) Coppins et H. Kilias

błończyk malutki
Absconditella Absconditella Absconditella AbsconditellaAbsconditellabłończyk murszowy (Absconditella celata)błończyk piaskowy (Absconditella fossarum)