fot. 200216-2229 (870×575) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200216-16 XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.02.2020, Katowice, Las Murckowski
copyright © by Marek Snowarski