grzyby.pl

Tulosesus subdisseminatus (M. Lange) D. Wächt. et A. Melzer

Coprinellus subdisseminatus (M. Lange) Redhead, Vilgalys et Moncalvo [główna w czekliście] · Coprinus subdisseminatus M. Lange
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulosesus Tulosesus Tulosesus TulosesusTulosesusTulosesus heterosetulosusTulosesus amphithallus

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]