grzyby.pl

Tulosesus radicellus (J. Házi, L. Nagy, T. Papp et C. Vágvölgyi) D. Wächt. et A. Melzer

Coprinellus radicellus Házi, L. Nagy, Papp et Vágvölgyi
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]