grzyby.pl

Tulosesus subpurpureus (A.H. Sm.) D. Wächt. et A. Melzer

Coprinellus subpurpureus (A.H. Sm.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo · Coprinus subpurpureus A.H. Sm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulosesus Tulosesus Tulosesus TulosesusTulosesusTulosesus radicellusTulosesus heterothrix

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]