grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Tulasnella allantospora Wakef. et A. Pearson

Tulasnella Tulasnella Tulasnella TulasnellaTulasnellaśluzowoszczka polska (Tulasnella pinicola)śluzowoszczka fioletowa (Tulasnella violea)
GREJ: ID328786 (© autora fot.); copyright © by GREJ