takson nie ujęty w czekliście

Tulasnella allantospora Wakef. et A. Pearson

GREJ: ID328786 (© autora fot.); copyright © by GREJ