grzyby.pl

Tulasnella violea (Quél.) Bourdot et Galzin

śluzowoszczka fioletowa
Tulasnella incarnata Bres. · Tulasnella lilacina J. Schröt. · Tulasnella tulasnei (Pat.) Juel
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulasnella Tulasnella Tulasnella TulasnellaTulasnellaśluzowoszczka serdelkowatozarodnikowa (Tulasnella allantospora)Tulasnella danica
Tulasnella violea (śluzowoszczka fioletowa)
08.01.2014, gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Tulasnella violea (śluzowoszczka fioletowa)
Tulasnella violea (śluzowoszczka fioletowa)
XL
Tulasnella violea (śluzowoszczka fioletowa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwych pniach i gałęziach drzew i krzewów liściastych i iglastych, czasem na hubowatych owocnikach grzybów.Na martwych pniach i gałęziach drzew i krzewów liściastych i iglastych, czasem na hubowatych owocnikach grzybów.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140108.08012014-1JS_.jsb - Tulasnella violea (śluzowoszczka fioletowa); gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
140108-08012014-1JS_
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie/ #5