grzyby.pl
jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Tryblidiopsis pinastri (Pers.) P. Karst.

występowanie

Na drewnie drzew liściastych.