grzyby.pl

Fam. Rhytismataceae

łuszczeńcowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈