takson nie ujęty w czekliście

Hypocrea dacrymycella Cooke et Plowr.

Trichoderma dacrymycellum Jaklitsch