takson nie ujęty w czekliście

Hypocrea aureoviridis Plowr. et Cooke

Trichoderma aureoviride Rifai