grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Hypocrea aureoviridis Plowr. et Cooke

Trichoderma aureoviride Rifai
Hypocrea Hypocrea Hypocrea HypocreaHypocreaHypocrea rufaHypocrea dacrymycella