grzyby.pl

Hypocrea aureoviridis Plowr. et Cooke

Trichoderma aureoviride Rifai
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Brak w czekliście.[105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[456]
    Hypocrea aureoviridis Plowr. & Cooke · uwagi: brak w checklist Mułenko i in. (2008)
    publikacje: Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2019a

znaleziska Hypocrea aureoviridis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 340030 CC-15 278167 278168

ID278167 Hypocrea aureoviridis; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.12.25; Śródpolne zakrzaczenie przy wyschniętym rowie melioracyjnym.; Na murszejących gałęziach Sambucus nigra. Około 200 podkładek.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 829621 fot. 829622 fot. 829623 fot. 829624
https://www.bio-forum.pl/messages/33/815828.html

ID278168 Hypocrea aureoviridis; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.09.04; Zarośla tarniny, skraj pola uprawnego.; Próchno - Prunus spinosa Pojedynczo, 6 podkładek.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 829628 fot. 829629
https://www.bio-forum.pl/messages/33/781846.html

ID340030 Hypocrea aureoviridis; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,5 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2020.11.02; kwaśna buczyna; na murszejącym konarze Fagus sylvatica w grupie - kilkanaście podkładk; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1185504.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji