jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Trechispora stevensonii (Berk. et Broome) K.H. Larss.

szorstkozarodniczka rombowokryształkowa
GREJ: ID311198 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID311198 (© autora fot.)