grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Trechispora nivea (Pers.) K.H. Larss.

szorstkozarodniczka śnieżysta
Trechispora Trechispora Trechispora TrechisporaTrechisporaszorstkozarodniczka dwupiramidalnokryształkowa (Trechispora mollusca)szorstkozarodniczka rombowokryształkowa (Trechispora stevensonii)
Trechispora nivea (szorstkozarodniczka śnieżysta)
copyright © by Barbara Kudławiec
Trechispora nivea (szorstkozarodniczka śnieżysta)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10.bk - Trechispora nivea (szorstkozarodniczka śnieżysta)
10
leg. B. Kudławiec, det. B. Gierczyk #2