grzyby.pl

Trechispora nivea (Pers.) K.H. Larss.

szorstkozarodniczka śnieżysta
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trechispora Trechispora Trechispora TrechisporaTrechisporaszorstkozarodniczka dwupiramidalnokryształkowa (Trechispora mollusca)szorstkozarodniczka rombowokryształkowa (Trechispora stevensonii)
Trechispora nivea (szorstkozarodniczka śnieżysta)
copyright © by Barbara Kudławiec
Trechispora nivea (szorstkozarodniczka śnieżysta)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na pniakach sosnowych i drewnie konstrukcyjnym.Na pniakach sosnowych i drewnie konstrukcyjnym.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10.bk - Trechispora nivea (szorstkozarodniczka śnieżysta)
10
leg. B. Kudławiec, det. B. Gierczyk #2