grzyby.pl

Trechispora confinis (Bourdot et Galzin) Liberta

Corticium confine Bourdot et Galzin · Cristella confinis (Bourdot et Galzin) Donk · Phlebiella confinis (Bourdot et Galzin) Bondartsev et Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ jest to synonim szorstkozarodniczki szerokozarodnikowej (Trechispora cohaerens (Schwein.) Jülich et Stalpers) w mycobank.com (2022-11-15) to osobny gatunek.
Trechispora Trechispora Trechispora TrechisporaTrechisporaszorstkozarodniczka szerokozarodnikowa (Trechispora cohaerens)szorstkozarodniczka motylkowokryształkowa (Trechispora araneosa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]