jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Trechispora cohaerens (Schwein.) Jülich et Stalpers

szorstkozarodniczka szerokozarodnikowa
GREJ: ID328772 (© autora fot.); copyright © by GREJ