grzyby.pl

Tomentella botryoides (Schwein.) Bourdot et Galzin

Tomentella Tomentella Tomentella TomentellaTomentellaTomentella bryophilaTomentella lapida
Tomentella botryoides
20.10.2021, Bydgoszcz, ul. Sudecka; Nadl. Żołędowo - Oddział nr 315; copyright © by Przemysław Drzewiecki
Tomentella botryoides
Tomentella botryoides
Tomentella botryoides
Tomentella botryoides
Tomentella botryoides
Tomentella botryoides

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20211020.GREJ353680.pdrz - Tomentella botryoides; Bydgoszcz, ul. Sudecka; Nadl. Żołędowo - Oddział nr 315
211020-GREJ353680
leg. Przemysław Drzewiecki
/Bydgoszcz, ul. Sudecka; Nadl. Żołędowo - Oddział nr 315/ #9