grzyby.pl

Tomentella bryophila (Pers.) M.J. Larsen

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]