grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Tomentella bryophila (Pers.) M.J. Larsen