grzyby.pl

Thelephora atra Weinm.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Thelephora (chropiatka)kl 103
Owocnik czarniawy, rozpostarto-odgięty. Górna powierzchnia pilśniowata lub kłaczkowata. Owocnik czarniawy, rozpostarto-odgięty. Górna powierzchnia pilśniowata lub kłaczkowata.

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]