grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. (1838)

skórnik krwawiący
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stereum Stereum Stereum StereumStereumskórnik pomarszczony (Stereum rugosum)skórnik aksamitny (Stereum subtomentosum)
Stereum sanguinolentum (skórnik krwawiący)
na sosnowej gałęzi bez kory, leżącej na ziemi, od spodu; 11.03.2003, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Stereum sanguinolentum (skórnik krwawiący)
na sosnowej gałęzi bez kory, leżącej na ziemi, od spodu
Stereum sanguinolentum (skórnik krwawiący)
przebarwienie przy otarciu po ok. 60 sek.; na sosnowej gałęzi bez kory, leżącej na ziemi, od spodu
Stereum sanguinolentum (skórnik krwawiący)

występowanie

Na martwych i żywych pniach drzew iglastych, najczęściej na świerku, kosodrzewinie i sośnie zwyczajnej, rzadko na jodle i modrzewiu, także na egzotycznych drzewach iglastych.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030311.2.ww - Stereum sanguinolentum (skórnik krwawiący); Kotlina Sandomierska
030311-2
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #4