Spathularia flavida (łopatnica żółtawa)
Spathularia flavida (łopatnica żółtawa)
Spathularia flavida (łopatnica żółtawa)

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Na ziemi.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

#3
bk.080816-GREJ109734
leg. Barbara Kudławiec
/Wdzydzki Park Krajobrazowy, 0,1 km na wsch. od wioski Czarlina/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • http://www.bio-forum.pl/messages/33/190566.html
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Spathularia flavida na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

197938 147436 243891 BB-00 190463 BB-09 160672 CA-92 365358 CA-97 202493 CB-14 188604 CB-24 38240 CB-25 20378 108136 119555 138001 72230 109734 70917 169490 148441 20851 CB-28 237968 CC-15 305640 268244 DA-10 189734 DA-80 356413 DA-98 355912 DB-06 348810 349493 DC-35 224163 DE-55 271257 291696 320761 310051 327948 DE-75 121771 EB-01 237967 EC-35 304390 EF-25 121205 EG-33 79060 FE-57 362469 FG-28 40205 FG-33 49479 273087 231087 GB-94 230659 GC-01 210761 144847 GC-02 180155 GC-11 296449 GC-12 177467

 ID20378  Spathularia flavida; Wyrówno-między Lipuska Huta-Kalisz, CB-25; 2005.08.04; Na skraju młodnika sosnowego z domieszką brzozy.; Pod modrzewiem w trawie, mchu.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Sebastian Pinczer; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Jest to dolinka, gdzie jest znacznie wilgotniej i jedyne miejsce gdzie rośnie parę modrzewi.

fot. 18262 fot. 18263

 ID20851  Spathularia flavida; To samo miejsce co poprzednie zgłoszenie (Wyrówno-między Lipuska Huta-Kalisz), CB-25; 2005.09.13; jak poprzednie zgłoszenie (Na skraju młodnika sosnowego z domieszką brzozy.); Pod modrzewiem w trawie, mchu. ok. 15 szt.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:
fot. 18976

 ID38240  Spathularia flavida; Wyrówno, CB-24; 2006.08.14; Obrzeże młodnika sosnowo-brzozowego.; Pod modrzewiami kilka kępek po kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 47286

 ID40205  Spathularia flavida; W otulinie Rezerwatu, FG-28; 2006.08.28; Drągowina modrzewiowa; na ziemi, wzdłuż kożeni modrzewia grupowo, tworzyły tzw. czarcie koła; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 32/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: W rejonie Serednicy znane jest tylko to jedno stanowisko.

fot. 50645

 ID49479  Spathularia flavida; Lipowiec, FG-33; 2006.10.14; świerk, modrzew, jałowiec; na ziemi pojedynczo i po kilkanaście w skupiskach, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/AH/22.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: wszystkie były już w stanie zejściowym, tylko kilka młodych
fot. 65691 fot. 65692 fot. 65693

 ID70917  Spathularia flavida; Wyrówno Kaszuby, CB-25; 2007.07.08; Młodnik sosnowy; W mchu pod modrzewiami Kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 106227 fot. 106228

 ID72230  Spathularia flavida; Lipuska Huta, CB-25; 2007.07.22; Młodnik modrzewiowy; W ściółce,igliwiu pod modrzewiami Kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, przy zgłoszeniu ID 138001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 109132

 ID79060  Spathularia flavida; Macelowa Góra (Obłazki), Pieniński Park Narodowy, EG-33; 2007.09.26; lasek sosnowo-modrzewiowy z jałowcem; na ziemi trzy grupki po 5-7 owocników; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st23'38,1"; E 20st23'30,2"; H - 483m n.p.m.
fot. 124953

ID108136 Spathularia flavida; Wyrówno, CB-25; 2008.07.24; Młodnik sosnowy-brzozowy; w trawie ,ściółce pod modrzewiami Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186815

 ID109734  Spathularia flavida; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 0,1 km na wsch. od wioski Czarlina, CB-25; 2008.08.16; między parkanem ośrodka wypoczynkowego, a utwardzoną drogą, pośród trawy, w pobliżu rosną brzozy, modrzewie, nieco dalej sosny; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Barbara K.; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 54°01'06,55" E 17°54'44,03"

Siedlisko i grupa owocników:
fot. 190644 fot. 190645

wątek na bio-forum https://www.bio-forum.pl/messages/33/190566.html

 ID119555  Spathularia flavida; Wyrówno - Kaszuby, CB-25; 2008.10.18; Brzezina z domieszka sosny; w ściółce pod modrzewiem kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/15.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 212983

 ID121205  Spathularia flavida; Radzanów, gmina Busko-Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF-25; 2008.10.26; zagajnik modrzewiowy; na ziemi wśród modrzewiowych igieł grupami po 50 do 60 szt na m kw; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/ZO/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217371 fot. 217372

ID121771 Spathularia flavida; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 2008.09.29; modrzewiowy młodnik z pojedynczymi liściastymi; na ziemi w grupie, 20-30 owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 218701.jpg
fot. 218702.jpg

 ID138001  Spathularia flavida; Lipuska Huta gm.Lipusz - Kaszuby, CB-25; 2009.07.18; Młodniki sosnowo-brzozowe z domieszką modrzewia; w ziemi kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MWR/10.11.10, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 255387
N 54*03,865'
E 017*48,150'
159 m.npm
powtórzenie stanowiska ID: 72230

 ID144847  Spathularia flavida; Nieopodal miejscowości Ogrodniczki, na południowym brzegu jeziorka śródleśnego Komosa, około 50 m od brzegu., GC-01; 2009.08.02; Na drodze leśnej, w lesie średniego wieku, modrzewiowo sosnowym,; Na ziemi Kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach oddalonych od siebie o około 5m.; leg. Mirosław Gryc; det. Waldemar Wesołowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MG/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/259332.html

ID147436 Spathularia flavida; Zbychowo, gmina Wejherowo, woj. pomorskie; 2009.10.03; Działka przy domu; Ziemia, wśród mchów pojedynczo, kilkanaście osobników; leg. Elżbieta Fałtynowicz; det. Elżbieta Fałtynowicz; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: rok temu również stwierdziłam jej obecność na działcefot. 280286

 ID148441  Spathularia flavida; Wyrówno gm.Lipusz - Kaszuby, CB-25; 2009.10.10; Młodniki sosnowo-brzozowe z domieszką modrzewia; w sciółce kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/10.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 282441

 ID160672  Spathularia flavida; SE Biesowice, skarpa nad brzegiem rzeki Wieprza, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 2009.08.08; las liściasty bukowy z domieszką dębów, grabów, brzóz i modrzewi; na ziemi w mchu w grupce jedenaście podeschniętych owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JG/29.03.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 320836

 ID169490  Spathularia flavida; Kalisz kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2010.08.03; Lasek modrzewiowy rosnący wokół cmentarza; w ziemi,igliwiu kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/10.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 357037 fot. 357038

 ID177467  Spathularia flavida; około 5 km. na południe od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-12; 2010.09.13; las modrzewiowo- świerkowy w młodym wieku; na ziemi kilkadziesiąt owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MG/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 381910

 ID180155  Spathularia flavida; około 4 km. na wsch. od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 2010.09.05; Las modrzewiowo-świerkowy z domieszką brzozy, w średnim wieku; na ściółce leśnej kilkadziesiąt owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MG/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 390692 fot. 390693 fot. 390694

 ID188604  Spathularia flavida; Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 2011.07.24; Skraj lasu mieszanego wzdłuż drogi asfaltowej topola osika,buk,dąb,sosna; w ziemi,listowiu kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/2.09.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 430746 fot. 430747
197 m.npm.

ID189734 Spathularia flavida; Reda, pow. Wejherowo, woj. Pomorskie, DA-10; 2011.08.16; las grabowo-bukowy z pojedynczymi sosnami; podłoże suchych liści w grupie, po kilka sztuk w; leg. Mariusz Radecki; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: na wzniesieniu pomiędzy jarami polodowcowymi.
fot. 436607 fot. 436608 fot. 436609 fot. 436610 fot. 436611

 ID190463  Spathularia flavida; 1,5 km SSE od m.Bogucino, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2011.08.28; drągowina sosnowa; na ziemi między igliwiem masowo na pow. 3 x 3 m; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/TT/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 439730 fot. 439731

ID197938 Spathularia flavida; Sławęcice, kilkaset metrów na południowy zachód od domu z nr 3, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie; 2011.09.24; świerczyna; na ziemi wśród igliwia świerkowego grupa kilkunastu owocników; leg. Izabela Nowak; det. Izabela Nowak; , tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/479850.html

fot. 479982 fot. 479983 fot. 479984

 ID202493  Spathularia flavida; Rezerwat Ostrzycki Las, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-97; 2012.08.08; Las bukowy z domieszką sosny,świerka; ziemia dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MWR/15.11.13, tak, notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu O.L.
uwagi: fot. 506229

ID210761 Spathularia flavida; około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2012.08.09; las sosnowy w młodym wieku; na grubej warstwie igliwia kilkadziesiąt owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 544893 fot. 544894 fot. 544895

ID224163 Spathularia flavida; Dylewo, pow. rypiński, woj. kujawsko-pomorskie, DC-35; 2013.10.01; młody las modrzewiowy; na opadłych igłach modrzewiowych masowo, w grupach po 15-20 owocników; leg. Michał Kluczyński; det. Michał Kluczyński;
uwagi: [Snowarski: fotografie nieskutecznie załączone]

https://www.bio-forum.pl/messages/33/603673.html

 ID230659  Spathularia flavida; około 4 km na N od Krynek, pow. sokólski, woj. podlaskie, GB-94; 2013.08.11; fragment lasu o rzadkim zadrzewieniu modrzewiowym, w średnim wieku; na ściółce kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130811/1002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635702fot. 635703

 ID231087  Spathularia flavida; Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2012.08.18; pod modrzewiami; na ziemi ok, 30 owocników w trzech miejscach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/120818/0001, tak, notatka: nie
uwagi: w odległości ok. dwóch kilometrów od poprzedniego stanowiska ID: 49479
fot. 642886 Spathularia flavida

ID237967 Spathularia flavida; Wopy, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-01; 2013.10.04; uprawa świerkowa 22 l.; na ziemi 100-200 owocników; leg. Arkadiusz Sikora; det. Arkadiusz Sikora; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 671814

ID237968 Spathularia flavida; Stefanowo, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-28; 2013.10.05; uprawa Db 17l, domieszka sosna, świerk, modrzew; na ziemi 50-100 owocn.; leg. Arkadiusz Sikora; det. Arkadiusz Sikora; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 671817

 ID243891  Spathularia flavida; 1,5 km na Północ od Miszkowic , gmina Lubawka, pow. Kamiennogórski, woj. Dolnosląskie; 18.08.2014; młodniki brzozowo - świerkowe z udziałem Jawora; między systemem korzeniowym jawora na mchu w grupie ok. 10 osobników; leg. Krzysztof Kalemba; det. Krzysztof Kalemba; eksykat: -, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 695162fot. 695163fot. 695164

ID268244 Spathularia flavida; Wojnowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.09.20.; Niewielki młodnik modrzewiowy przy śródleśnej drodze.; Z piaszczystej ziemi - wśród igliwia i mchów. Około 50 owocników. W wiązkach i grupkach.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: Dyskusja na bio-forum:

https://www.bio-forum.pl/messages/33/786074.html

fot. 787985 fot. 787986

 ID271257  Spathularia flavida; 300 m od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.10.29; modrzewiowy fragment lasu; na ziemi, na ściółce b.licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/25.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 800739

wybrane owocniki
fot. 800740 fot. 800741 fot. 800742

ID273087 Spathularia flavida; Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2015.10.18; pobocze drogi z modrzewiami i górska łąka (modrzewie ok. 20 m dalej); na ziemi w trawie w 2 grupach po kilka; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 809588 fot. 809589 fot. 809590

ID291696 (potwierdzenie 271257) Spathularia flavida; 300 m od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.09.20; modrzewiowy fragment lasu; na ściółce masowo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 880199 fot. 880200 fot. 880201 fot. 880202 fot. 880203

 ID296449  Spathularia flavida; Puszcza Knyszyńska, okolice Zielonej, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2016.09.11; las iglasty; sosna, świerk, modrzew; na ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005494, tak, notatka: nie
uwagi: stanowisko trwałe już od kilku lat.
fot. 903612

ID304390 Spathularia flavida; ok.2,5km na SW od Przasnysza,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2017.08.26; Grąd(graby,brzozy,modrzewie); na ziemi kilka zejściowych owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Janusz Słowiński i Krzysztof Kołodziejczyk na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/941566.html

ID305640 Spathularia flavida; Osówiec, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.09.16; Skraj lasu modrzewiowego z domieszką sosny przy borze świerkowym.; Ściółka. 1 owocnik.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 948493

 ID310051  (potwierdzenie 271257) Spathularia flavida; 300 m od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.10.02; modrzewiowy fragment lasu; na ściółce licznie, ponad 300 owocników na pow. ok. 22 arów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 968972 fot. 968973 fot. 968974 fot. 968975
.
7.10.
fot. 968976 fot. 968977 fot. 968978

ID320761 (potwierdzenie 271257) Spathularia flavida; 300 m od leśn. w Stobiecku Miejskim, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.08.20; modrzewiowy fragment lasu; na ściółce kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1041623 fot. 1041624 fot. 1041625

28.08.
fot. 1041626 fot. 1041627

ID327948 (potwierdzenie 271257) Spathularia flavida; 300 m S od leśn. Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.08.23; modrzewiowy fragment lasu; na ściółce licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, m.in. przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1114578 fot. 1114579 fot. 1114580 fot. 1114581
13.09.
fot. 1114582 fot. 1114583 fot. 1114584
owocniki pojawiały się do początku listopada
2.11.
fot. 1114585 fot. 1114586

ID348810 Spathularia flavida; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.04; Buczyna, dość wilgotne miejsce u stóp wzgórza; na ziemi kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'31.4"N 19°27'58.0"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1258077.html
Łopatnica żółtawa

ID349493 Spathularia flavida; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.17; Las bukowy (w odległości kilkudziesięciu m. modrzew); na ziemi kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'48.9"N 19°27'41.5"E
fot. 1263271 fot. 1263272 fot. 1263273 fot. 1263274

ID355912 Spathularia flavida; 0.8km Biedkowo Osada k. Braniewa, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-98; 2021.10.09; świerczyna z domieszka lisciastych, brzoza, dąb, topola; we mchu dwa leżące owocniki; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: las wzdłuż drogi krajowej nr 54fot. 1319849

ID356413 Spathularia flavida; Dolina Samborowo, Trójmiejski PK, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 17.09.2021; buczyna z dębem, modrzewiem, sosną; na ziemi kilka; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Eksykat jest z tego dnia (dno doliny), ale pierwsze owocniki 250m dalej zostały znalezione 20.08.2021 (kilka) na wierzchowinie doliny, później (19.09.21) ok. 50 m dalej kilkadziesiąt owocników, potem (8.10.21) kilka 100 m dalej, i następnie na zboczu o ekspozycji północnej (8.10.21) kilkaset owocników, 350m dalej. www.bio-forum.pl/messages/33/1322553.html
fot. 1322909fot. 1322910fot. 1322911

ID362469 Spathularia flavida; Dębszczyzna - 51.024808, 22.479698, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE-57; 2022.10.14; Pod modrzewiami; na ziemi, ze szczątków roślin przerośniętych grzybnią kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1382846

ID365358 Spathularia flavida; Gmina Kołczygłowy, na S od Gałęźni Wielkiej, pow. Bytowski, woj. Pomorskie, CA-92; 2022.28.09; Na skraju leśnej ścieżki w lesie mieszanym, przy sośnie i brzozie; we mchu pojedynczo, 6 owocników; leg. bogdan mazur; det. bogdan mazur; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: lokacja:
54°16'48.787"N, 17°15'59.644"Efot. 1404677fot. 1404678

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji