jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst.

ciemnoboczniak bukowy
Ramicola centunculus (Fr.) Watling [as 'centuncula']
GREJ: ID255501 (© autora fot.); copyright © by GREJ