grzyby.pl

Sebacina grisea Bres. [gł. w MB (2023-1-11)]

łojek szarawy, łojówka szarawa
Exidiopsis grisea (Bres.) Bourdot et Maire [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych i mieszanych, na martwych pniach i opadłych gałęziach drzew iglastych, najczęściej jodły, rzadko świerku; marzec-grudzień. Gatunek stosunkowo częsty w górach.W lasach iglastych i mieszanych, na martwych pniach i opadłych gałęziach drzew iglastych, najczęściej jodły, rzadko świerku; marzec-grudzień. Gatunek stosunkowo częsty w górach.