grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Sebacina grisea Bres.

Exidiopsis grisea (Bres.) Bourdot et Maire