jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Sarcogyne hypopheoides Vain.

setniczka ciemna