grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal.

setniczka zaniedbana
Sarcogyne Sarcogyne Sarcogyne SarcogyneSarcogynesetniczka ciemna (Sarcogyne hypopheoides)