jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal.

setniczka zaniedbana