jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Sarcogyne clavus (DC.) Kremp.

setniczka podniesiona