jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Sarcogyne regularis Körb.

setniczka zwyczajna setniczka przyprószona