grzyby.pl
jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Rhytisma andromedae (Pers.) Fr.

łuszczeniec modrzewnicowy
Rhytisma Rhytisma Rhytisma RhytismaRhytismałuszczeniec klonowy (Rhytisma acerinum)