grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Resupinatus griseopallidus (Weinm.) Knudsen et Elborne

GREJ: ID275971 (© autora fot.); copyright © by GREJ