grzyby.pl

Ramariopsis tenuiramosa Corner

Clavulinopsis tenuiramosa (Corner) Jülich [gł. w MB (2022-12)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramariopsis tenuiramosa
29.09.2019, Pieńki, gm. Serokomla, pow. łukowski, woj. lubelskie; copyright © by Robert Kozak
Ramariopsis tenuiramosa

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190929.2.rkz - Ramariopsis tenuiramosa; Pieńki, gm. Serokomla, pow. łukowski, woj. lubelskie
190929-2
leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk
/Pieńki, gm. Serokomla, pow. łukowski, woj. lubelskie/
/w zielniku Błażej Gierczyk, nr.../ #2