grzyby.pl

Ramariopsis pulchella (Boud.) Corner

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramariopsis Ramariopsis Ramariopsis RamariopsisRamariopsiskoralownik białawy (Ramariopsis kunzei)koralownik drobny (Ramariopsis subtilis)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]