takson nie ujęty w czekliście

Ramaria flavobrunnescens (G.F. Atk.) Corner

GREJ: ID263368 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID231020 (© autora fot.)
GREJ: ID246508 (© autora fot.)
GREJ: ID263368 (© autora fot.)