Tx: 2490
grzyby.pl

Otidea bufonia (Pers.) Boud.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Otidea bufonia
Otidea bufonia
Otidea bufonia
Otidea bufonia

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]

wybrane okazy · selected collections

#4
janow.190915-JN-19-09-46
leg. Jacek Nowicki
/śląskie, częstochowski, gm. Kruszyna, 1 km E od wsi Pieńki Szczepockie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk (2022)[3842]Gierczyk (2022) Grzyby wielkoowocnikowe dawnego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski”.[3842], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Rudawska et al. (2018)[2169]Rudawska et al. (2018) Mycorrhizal associations of the exotic hickory trees, Carya laciniosa and Carya cordiformis, grown in Kórnik Arboretum in Poland.[2169], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wójtowski (2006)[2547]Wójtowski (2006) Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka".[2547]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:34 1 znaleziska Otidea bufonia na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD18 155959 CC15 310397 CC80 47519 DE45 374818 DE46 194776 330281 DE47 330286 DE65 194587 DE67 321667 EC25 275766 318270 EC36 305387 305827 GC54 332854

ID 47 519 oznaczenie: Otidea bufonia; lokalizacja: Puszcza Zielonka, las 200 m na lewo od szosy Łopuchowo-Łopuchówko, ok. 500 m przed Łopuchówkiem, CC80; data zbioru: 6 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (brzoza, dąb, grab, sosna, robinia, czeremcha), na ziemi, licznie, w kępkach (ok. 200 owocników); leg. Błażej Gierczyk, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji Badawczej ZBŚRiL PAN, 2/MW/7.09.06 i w herbarium Michała Wójtowskiego; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak, u Michała Wójtowskiego i Krzysztofa Kujawy]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70, Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006. Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. „Morze chemii w środowisku”. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87;

ID 155 959 oznaczenie: Otidea bufonia; lokalizacja: 3 km na SE od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 29 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroze w lesie mieszanym(Pinus, Fagus, Quercus), na ziemi, gromadnie, kilka; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 801 w zielniku autora; uwagi: fot.305660 fot.305661 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

305660
305661

ID 194 587 oznaczenie: Otidea bufonia; lokalizacja: 0,5 km NE od przysiółka Sachara, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 16 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, brzozy, dęby, na ziemi, kilkanaście owocników w małych wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: 50st 59' 58,42" N ; 19st 21' 24,43" E; fot.460499 fot.460500 fot.460501 fot.460502; siedlisko; fot.460503 [notatka: nie] [fotografie: tak];

460499
460500
460501
460502
460503

ID 194 776 oznaczenie: Otidea bufonia; lokalizacja: Blok Dobryszyce ( przy linii kolejowej ), gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 27 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, brzozy, dęby, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: 51st 7' 7,27" N ; 19 st 26' 29" E; Grzybki prezentowane w wątku [bf:440707] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 440707 ;

ID 275 766 oznaczenie: Otidea bufonia; lokalizacja: ok.2km na N od miejscowości Mchowo, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 2 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna,dąb,modrzew,brzoza, na ziemi, grupka pozrastanych ze sobą owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF/BF/RTo/140902/0001; uwagi: [bf:804504] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 804504 ;

ID 305 387 oznaczenie: Otidea bufonia; lokalizacja: Święte Miejsce,gmPrzasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 10 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren przykościelny,pod świerkiem, Na ziemi we mchach, pojedynczo i w grupach-kilkadziesiąt owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:944612] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 944612 ;

ID 305 827 oznaczenie: Otidea bufonia; lokalizacja: ok.0,2km na E od miejscowości Karwacz,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 24 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo-sosnowy, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.949383 fot.949384 fot.949385 fot.949386 [notatka: nie] [fotografie: tak];

949383
949384
949385
949386

ID 310 397 oznaczenie: Otidea bufonia; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 11 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zakrzewiony starodrzew na śródpolnym przydrożu (grab, klon, jesion, dąb i inne)., Ziemia., Gromadnie.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. R. Tomaszewski, P. Drzewiecki; eksykat: TAK - zostanie przesłany; uwagi: [bf:970343]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 970343 ;

ID 318 270 oznaczenie: Otidea bufonia; • potwierdzenie ID275 766; lokalizacja: ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 7 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obsadzone lipami pobocze żwirówki przechodzącej przez bór sosnowy z domieszkami, ziemia, Trzy grupy po 2-3 owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1025328 fot.1025329; Ok 200m na NW od pierwotnego zgłoszenia [notatka: nie] [fotografie: tak];

1025328
1025329

ID 321 667 oznaczenie: Otidea bufonia; lokalizacja: 1 km NE od wsi Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 23,7" N i 19st 35' 8,9" E], DE67; data zbioru: 6 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, na ziemi, pod dębem, grupa kilkudziesięciu owocników, gł. w wiązkach; leg. Jacek Nowicki, det. Marek Kozłowski; eksykat: tak, u Marka Kozłowskiego; uwagi: [bf:983107] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 983107 ;

ID 330 281 oznaczenie: Otidea bufonia; lokalizacja: 1,3 km NE od wsi Kocierzowy; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 20" N i 19st 33' 7" E], DE46; data zbioru: 9 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty fragment lasu mieszanego -osika, dęby, brzozy, na ziemi, pod osikami, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Marek Kozłowski; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1131292 fot.1131293 fot.1131294 fot.1131295 fot.1131296 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1131292
1131293
1131294
1131295
1131296

ID 330 286 oznaczenie: Otidea bufonia; lokalizacja: 1 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 59,4" N i 19st 34' 50" E], DE47; data zbioru: 12 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, osiki, sosny, brzozy, na ziemi, pod osikami, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Marek Kozłowski; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1131316 fot.1131317 fot.1131318 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1131316
1131317
1131318

ID 332 854 oznaczenie: Otidea bufonia; lokalizacja: Budy Leśne, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC54; data zbioru: 17 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, grab, brzoza, ziemia, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005294; uwagi: fot.1148171 [notatka: [bf:950043]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 950043 ;

ID 374 818 oznaczenie: Otidea bufonia; lokalizacja: 1,8 km SW od wsi Pytowice; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1820 19,4273], DE45; data zbioru: 12 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze żwirowej drogi leśnej; sosna, brzoza, młode dęby, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1505534 fot.1505535 fot.1505536 fot.1505537 fot.1505538 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1505534
1505535
1505536
1505537
1505538
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji