fot. jnw-uchowka_brazowa_-Pienki_Szczepockie_2e (824×767) — copyright © by Jacek Nowicki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Otidea bufonia

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.09.2019, śląskie, częstochowski, gm. Kruszyna, 1 km E od wsi Pieńki Szczepockie
copyright © by Jacek Nowicki