grzyby.pl

Alnicola subconspersa (Kühner ex P.D. Orton) Bon [as 'subsconspersa']

olszóweczka łuseczkowata
Naucoria conspersa sensu J. Lange · Naucoria subconspersa Kühner ex P.D. Orton [gł. w czekl.] · Naucoria subconspersa Kühner
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

cechy mikroskopowe

Zarodniki elipsoidalne do migdałowatych, umiarkowanie szorstkie, 9-12.5 × 4.5-6.5 µm. Q= 1.7-1.2 [26V]. Podstawki z 4 sterygmami i sprzążką. Cheilocystydy wąsko butelkowate, szydlaste, dziobate, 30-60 × 6-10 µm. Pleurocystyd brak. Skórka kapelusza z ułożonych równolegle do powierzchni, wydłużonych komórek, szerokości 7-25 µm, część enkrustowana, większość ze sprzążkami.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsta. Owocniki wyrastają na ziemi, od lata do jesieni, pod różnymi gatunkami olszy; od nizin do gór.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 2000 — Fungi of Switzerland 5 - Cortinariaceae p.138 [26V]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3644]
    Naucoria subconspersa Kühner ex P.D. Orton · synonimy: N. conspersa (Pers.) P. Kumm. ss. J.E. Lange, Alnicola subconspersa (Kühner ex P.D. Orton) M.M. Moser
    publikacje: Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Halama i Romański 2010, Łyczek i Domian 2010, Bujakiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Karasiński i in. 2015 , Kujawa i in. 2017, Ślusarczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Bujakiewicz 2018, Ślusarczyk 2019, Friedrich 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Gierczyk i in. 2020, Fiedorowicz 2020

znaleziska Alnicola subconspersa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-18 156377 CB-23 253908 CC-15 318309

 ID156377  Naucoria subconspersa; 2 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.05.27; łęg olchowo-jesionowy; na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 398 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 307023 fot. 307024

 ID253908  Naucoria subconspersa; Rezerwat Kruszynek, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB-23; 2014.09.11; mechowisko, olsza, brzoza, sosna; mchy kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140911/0005, tak, notatka: tak, Raport z badań grzybów wielkoowocnikowych w Rezerwacie Kruszynek oraz Mechowisko Radość
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/701432.jpg&type=image/jpeg

ID318309 Naucoria subconspersa; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2018.09.16; Kępa olch przy rowie melioracyjnym.; Torf. Gromadnie.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji