grzyby.pl

Alnicola alnetorum (Maire) Kühner var. celluloderma (P.D. Orton) Bon

olszóweczka czerwonobrązowa
Alnicola alnetorum (Maire) Romagn. · Alnicola celluloderma (P.D. Orton) Svrček · Naucoria alnetorum (Maire) Kühner & Romagn. · Naucoria celluloderma P.D. Orton [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, parkach, pod drzewami liściastymi np. olszami, jesionami; na ziemi lub na opadłych gałązkach; lipiec-listopad.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3630]
    Naucoria celluloderma P.D. Orton — wg Index Fungorum: N. alnetorum (Maire) Kühner & Romagn. · synonimy: N. alnetorum (Maire) Kühner & Romagn., Alnicola alnetorum (Maire) Romagnesi
    uwagi: Alnicola inculta podana przez Ślusarczyka 2007 jest synonimem N. celluloderma wg Horaka
    publikacje: Bujakiewicz 2004 (as: N. alnetorum), Łuszczyński 2001 (as: Alnicola alnetorum), Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: N. alnetorum), Łuszczyński 2000c (as: Alnicola alnetorum), Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007 (as: Alnicola inculta), Bujakiewicz 2006 (as: N. alnetorum), Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000 (as: N. alnetorum), Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a (N. alnetorum), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Bujakiewicz 2011, Karasiński i in. 2015 , Grzesiak i in. 2017, Kujawa i in. 2017, Bujakiewicz 2018 (as: N. alnetorum), Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Ślusarczyk 2021, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Alnicola alnetorum var. celluloderma na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA-89 275212

 ID275212  Naucoria celluloderma; TPK Gdańsk Dolina Strzyży, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2013.09.10; żródlisko, olsza, inne; ziemia kilka; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/130910/0002, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/594342.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/594343.jpg&type=image/jpeg

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji